Kurs programowania w języku Python, Poznań

Naucz się podstaw programowania, opanuj wybrane algorytmy podczas czterodniowegu kursu programowania

Wstęp do programowania w języku Python z elementami algorytmiki

Jeśli chcesz nauczyć się programowania, to szkolenie jest dla Ciebie. Podczas szkolenia poznasz zarówno składnię języka jak również operacje warunkowe, pętle a także kilka prostych algorytmów. Dzięki temu będziesz posiadać podstawową wiedzę, która pozwoli na wykonanie prostych zadań oraz ułatwi dalszą naukę zarówno języka Python jak i większości innych języków programowania. Podczas kursu duży nacisk jest położony na część praktyczną, dzięki czemu uczestnicy mogą być pewni, że po zakończeniu będą w stanie wykonać proste zadania. Jednocześnie pokazanych jest wiele elementów i możliwości języka, co pozwoli na łatwiejszą naukę w przyszłości. Przeczytaj również dlaczego warto wybrać język Python i dlaczego warto zapisać się na kurs.

Plan kursu*

 • Wstęp do języka Python
 • Typy zmiennych
 • Operatory
 • Wiersz poleceń
 • Funkcje
 • Operacje warunkowe if elif else
 • Pętle for, while
 • Range
 • Praca z plikami
 • Argparse
 • Wyrażenia regularne
 • PEP8
 • DRY, KISS
 • date i datetime, timedelta,
 • Kodowanie utf-8, nagłówek, encode/decode, BASE64, ASCII
 • List comprehension
 • Generatory
 • Rekurencja
 • Requests, (beautifulsoup, selenium)
 • Serializacja danych, yaml, json oraz pickle, ajax/soap
 • Instalacja pakietów, setup.py
 • Pip, virtualenv, requirements.txt
 • Map i reduce
 • Itertools, collections
 • Referencje, kopiowanie obiektów
 • Zastosowania, Pypy, Django + SQL, Pandas, Tkinter, numpy, scipy, matplotlib, biopython
 • Klasy
 • Metody specjalne, klasowe, statyczne
 • Dziedziczenie i dlaczego często dziedziczymy po object
 • Wybrane wzorce projektowe
 • Sortowanie bombelkowe
 • Quicksort
 • Programowanie dynamiczne
 • Obsługa wyjątków
 • Optymalizacja
 • Testowanie

* Zarówno zakres jak i tematyka kursu może się w niewielkim stopniu zmienić w zależności od postępów oraz zainteresowań uczesników (np. może być położony większy nacisk na testowanie a mniejszy na obiektowość, zamienione programowanie dynamiczne na algorytm UPGMA lub zwiększona liczba zadań z operacji warunkowych i pętli kosztem innych zadań). Kurs jest na bieżąco dostosowywany, aby pod koniec dnia omawiane były prostsze tematy.


Informacje organizacyjne

Szkolenie obejmuje naukę podstaw programowania w języku Python wraz z elementami algorytmiki. Dedykowane dla osób, które nie programowały lub miały mały kontakt z programowaniem. Czas trwania szkolenia - 4dni.

Cena: 1400 zł od osoby*
* Grupa 3-14 osób, możliwość negocjacji ceny w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników
Kurs odbywa się na terenie Poznania, ale istnieje możliwość zorganizowania kursu wyjazdowego

Zapisz się


Do tej pory zrealizowałem trzy edycje kursu, między innymi w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu